Nowe technologie
lepsze jutro

Polityka jakości

Doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność finansowania pozwala nam zaspokajać potrzeby naszych Klientów.
Poprzez:

  • Zaangażowanie pracowników w wykonywanie usług spełniających wymagania klienta i ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji
  • Prowadzenie procesów w warunkach nadzorowanych, zapewniających ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie
  • Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakości wg PN-EN ISO 9001:2008 pozwalające na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom

DreamART Sp. z o.o.
ul. Rejtana 23
35-326 Rzeszów

tel. 17 785 26 85
fax. 17 785 26 87www.dreamart.rzeszow.pl